Aanbevolen lektuur en sites

Lektuur


Aan de voeten van de Meester,   gesprekken van een Indiasche sadhoe met Jezus

Gezichten uit Adullam,   herhaling van Pinksteren in een Chinees weeshuis

Het hoogste goed,  een verrassende benadering van 1 Kor. 13

Gog en Magog een fascinerende uitleg van Ezechiël 38 uit 1855, sindsdien door de loop der geschiedenis bevestigd

Verloren en toch gevonden   na het sterven?Sites

de Bijbel beknopte bewerking van de Statenvert.1750, met leesrooster, verwijzingen en aantekeningen.

bijbelprogramma e-Sword uitstekend gratis programma. Werkt vlekkeloos met vele bijbelvertalingen (w.o. de Statenvertaling - dsv.exe),
commentaren, woordenboeken en extra's (engelstalig).

vervolgd christendom   actuele informatie over vervolgde Christenen

bijbelstudies      veel bijbelgetrouwe christelijke lektuur uit alle tijden en volken

Israel    Objectieve reportages uit het brandpunt van de wereldterug