Welkom op deze site over de
Wederkomst en de Dag des Heren
en vrede zij u.

U vindt een overzicht van gebeurtenissen, die gerekend kunnen worden tot de dag des Heren, waaronder Zijn wederkomst. Een dag, die niet zozeer een etmaal van 24 uur is, als wel een relatief korte periode in de eindtijd. De betreffende bijbelplaatsen zijn in een zekere samenhang bijeengebracht. Niet om een theologisch mini-systeempje op te zetten. Wel als geheugensteun voor het overwegen van dit onderwerp. Graag wens ik u daarbij Gods licht en zegen.


     Wederkomst en Dag des Heren       Aanbevolen  lektuur     Aanbevolen sites

Want ziet, die dag komt, brandende als een oven ........      Mal. 4:1